Narodeniny kresťana vám poskytujú dobrú príležitosť nielen vyjadriť uznanie za jeho život, ale aj uznanie ich náboženského presvedčenia.

V tomto kontexte sme pre vás pripravili nasledujúce krásne kresťanské výroky o kresťanských vzťahoch, ktoré môžete voľne používať pri slávení krásneho života Ježišovho nasledovníka.
 • Aj keď vás Boh už priviedol do zrelého veku, nech vás žehná vám toľkými rokmi života, že ho ľudia budú chváliť kedykoľvek, keď o vás hovoria.
 • Dnes sme veľmi radi, pretože Boh vás považoval za hodného priviesť vás do ďalšieho nového veku vášho života!
 • Dnes oslavujeme život nielen priemerného človeka, ale niekoho, kto si ho vzal na príklad, čo znamená žiť v Božom živote.
 • V tento deň môže byť vaša budúcnosť vyzdvihnutá takou disciplínou, ktorá je taká účinná a žehnanie je také hojné, že niet pochýb, že prišli cez najvyššieho Boha!
 • Dnes vám ďakujeme za to, že ste živým príkladom kresťanskej viery, a zvlášť ďakujeme Bohu za to, že do našich životov vložil niekoho ako vy.
 • Na oslavu vášho života sa tešíme v Pánovi za to, že nám dal túžby našich sŕdc v priateľovi, ako ste vy!
 • Keď vás Boh stvoril, stvoril modelovú ľudskú bytosť, kompletnú so všetkými doplnkami! Dúfam, že váš špeciálny deň je plný zvláštnych Božích požehnaní.
 • Nech tento nový vek prinesie so sebou vedomie, že žiadna zlá situácia nie je trvalá a že Boh má stále plán, ktorý vykoná vo vašom každodennom živote.

Nech sa na teba Boh usmeje.


 • Dlhý život je jedinečné požehnanie, ktoré človek môže darovať iba Pánovi, a všetci sme šťastní, že sa rozhodol rozšíriť toto neoceniteľné požehnanie na vás.
 • Aj keď starnete v tele, nikdy nebudete unavení z dobra. Nech ti nedajú tvoje narodeniny nič iné ako obrovské šťastie a Božie požehnanie.
 • Dnes oslavujeme život ženy, ktorej viera nedokázala poraziť žiadny životný proces. Drahý, nech Boh a Duch Svätý pokračujú v obnovovaní vašej sily pre nespočetné roky!
 • Ste srdcom tela Kristovho, ktoré je touto cirkvou. Ďakujeme Bohu za prirodzené umožnenie tejto oslavy vášho života a ďakujeme vám za to, že ste takým efektívnym vodcom!
 • Nakoniec nezáleží na tom, či trávite tento deň sám, pretože tam, kde môžu ľudské bytosti zaostávať, Boh je stále s vami. Majte úžasnú a požehnanú oslavu.
 • Nech zdedíte dlhý život, prosperitu a všetko, čo Boh má pre tých, ktorí ho milujú a slúžia mu.
 • Najdrahší, môže to byť rok vášho života, v ktorom si užívate jedinečnú Božiu láskavosť.
 • Naše chvály chodia každý deň k Pánovi, aby sme si s vami tento svet užili. Dúfame, že ste požehnaní neobmedzeným šťastím, keď dnes oslavujete výročie svojho narodenia.
 • Nech je ochrana Pána naďalej tvojím štítom a Jeho láska tvoje útočisko po všetky dni tvojho života. Užite si svoj veľký deň, najdrahší brat v Kristovi.
 • Nech vám Božia láska dá život plný zázrakov, kde sa jeho nepolapiteľné zázraky prejavujú každý deň ako východ slnka.
 • Ďakujeme Bohu za váš život a modlíme sa, aby ste dôverovali jeho plánom a vôľu vo všetkom, čo robíte.

Požehnanie k narodeninám.

 • Kiež si užijete dlhý život plný prosperity a radosti a na posledný deň buďte v úplnej dôvere, že vás Boh okamžite prijme.
 • Nech Boh zväčší všetky vaše práva a odpustí vám všetky vaše krivdy, keď dnes oslavujete svoje narodeniny.
 • Nechajte žiť život, kde je vaše srdce ako otvorená kniha obsahujúca slová Božie. Majte krásne výročie.
 • Nech sa váš život bude čítať ako kázeň, ktorá vyzdvihuje hojnosť, zdravie a spokojnosť, ktorú môže prijať iba skutočné Božie dieťa.
 • Dnes sa modlím, aby vás Boh posilnil, aby ste boli základným dielom vašej cirkvi, komunity a pracoviska.
 • Nech Boh z vášho života odstráni všetky tiché utrpenie a namiesto toho ho nahradí nevysvetliteľnou radosťou. Pri príležitosti dňa, kedy ste sa narodili, nezabudnite, že vás priviedol na tento svet za účelom.
 • Rovnako ako anjeli budú oslavovať v deň, keď vstúpite do neba, aj dnes oceňujeme Boha za to, že vám umožnil vstúpiť do nového roku svojho života!
 • Aj keď nás obklopuje temnota sveta, Boh nám stále dal dôvody na radosť, napríklad pri zvláštnej príležitosti, ktorú dnes oslavujeme.
 • Ďakujeme Bohu za to, že vás priviedol do nového roku života, a tým aj príležitosť stať sa viac oddaným kresťanom, ako ste boli v minulosti.
 • Nech je povýšenie a materiálne bohatstvo, ktoré sa vám daruje vo svete, doplnené pokorou a duchovným bohatstvom v Bohu.
 • Každá sviečka na vašom narodeninovom torte predstavuje nielen rok vášho života, ale aj individuálne požehnania, s ktorými ho Boh zdobil od vašich narodenín.
 • Nech Boh požehná váš život, aby ste mohli túto láskavosť používať, aby ste požehnali životy druhých. Všetko najlepšie k narodeninám a ďakujeme, že ste nás naučili, že obrovské bohatstvo nie je predpokladom efektívnej charity.
 • Dnes oslavujeme nielen váš život, ale aj radosť a lásku, ktorú ste nám priniesli. Kiežby ste prežili život plný zjavení a ocenenia pre nespočetné Božie zázraky.
 • Môže tento dar slúžiť ako symbol príkladnej služby, ktorú ste priniesli našej komunite, rovnako ako vás Boh nakoniec daruje večnej radosti pre váš exemplárny život!
 • Rovnako ako všemohúci Boh skryl nevyspytateľné zázraky v hlbinách mora, môžu byť všetky vaše minulé roky iba ukážkou slávy, ktorú pre vás stále čaká!
 • Pomstíme sa na pamiatku vašich narodenín, nie ako znak utrpenia, ale skôr ako našu prosbu Boha o dlhý život, prosperitu a účel, ktorý sa vám dá!
 • Môže byť zvýšený vek vášho života poznačený zlepšenou úrovňou disciplíny, ktorá vám umožní lepšie slúžiť a potešiť Pána.
 • Nech sa uznanie, ktoré cítime a chválime pri vašich narodeninách, stalo normou vo vašom živote, ktorá vás inšpiruje k tomu, aby ste sa každý deň venovali všemocnému Bohu.
 • Môže byť šťastie a úžasné požehnania nebies rovnako normálnou súčasťou vašej existencie ako jesť, piť a spať. Som tak rada, že nás Boh v tomto živote dal dohromady.
 • Keď sa starnete, modlím sa, aby ste sa stali viac kresťanskými a naďalej ste žiarivým príkladom pre nás všetkých.
 • Nech sa Pán usmeje na váš život a bude vám naďalej žehnať zdravím a pokrokom.
 • Drahý brat v Kristu, k tvojim narodeninám ti môže Boh dať mnoho ďalších rokov šťastia, prosperity a dokonalosti.
 • Traja mudrci nás nenavštívili v deň, keď ste sa narodili, ale stále ste veľmi zvláštny človek. Máš požehnané narodeniny, drahý.
 • „Je lepšie dať, ako získať“, preto prijmite tento darček k narodeninám s vedomím, že neočakávam nič na oplátku, s výnimkou toho, že budete naďalej krásnou osobou, ktorou ste.
 • Všetko najlepšie k najsilnejšiemu kresťanovi, ktorého poznám. Nech je cirkev a spoločenstvo požehnané oveľa viac rokov pod vedením!
 • V kresťanstve sú zbožné príklady rovnako dôležité ako zbožné slová a my sme žehnaní mať niekoho ako ty, ktorý praktizuje obe. Všetko najlepšie k narodeninám, drahý priateľ.
 • „Naše dni sú krátke a plné problémov,“ to však neznamená, že Boh nás požehnal, aby sme si ich užívali. Choďte von a bavte sa o svojich narodeninách, moja drahá sestra v Kristovi.
 • Všetko najlepšie, kolegovia veriaci. Nech je váš život požehnaný nebeským bohatstvom a blaženosťou.
 • Nech vám Boh nebies a zeme daruje dlhý život, ktorý je ozdobený skutočným šťastím.
 • „Oko nevidel ani ucho ani počula ľudská myseľ“ dobré veci, ktoré pre vás Boh má, môj priateľ.
 • Chcem využiť tento dôležitý deň svojho života, aby som vedel, ako veľmi vás obdivujem za to, že ste skutočne kresťanom. Kiež bude svetlo vášho Ježiša Krista i naďalej žiariť na váš život a hojne vás žehná.
 • Ste jedným zo základných kameňov našej cirkvi a dúfam, že Boh nás všetkých oprávňuje pokračovať v tomto vzťahu ešte mnoho ďalších rokov.
 • Dúfam, že sa vám pri tejto mimoriadnej príležitosti vašich narodenín otvoria nebesia. Nech sú anjeli šťastia vždy s vami, brat.
 • Keby ste sa narodili pred 2000 rokmi, Ježiš by si vás vybral za jedného z jeho 12 učeníkov.
 • Váš život je taký výnimočný, že si zaslúži mať vlastnú knihu v Biblii. Všetko najlepšie, drahý priateľ a učiteľ.
 • Nech ti Boh ukáže to isté milosrdenstvo, ktoré si ukázal ostatným, a žehnaj ti mnoho ďalších rokov, skutočne večnosťou, svojej nehynúcej milosti.
 • Moje modlitby dnes pozostávajú z jedného, ​​aby ste si užili dlhý život plný rodiny, priateľov, bohatstva a šťastia. Pevne verím, že je Božou vôľou, aby ste takúto mali.
 • Majte najlepšie narodeniny vôbec. Môže vám každý deň vášho života priniesť nové, jedinečné požehnanie.
 • Tento rok sa cirkev kolektívne rozhodla kúpiť si tento darček, aby ste ocenili nielen to, koľko ste obetovali, ale aj to, ako ste pre naše srdcia vzácni. Nech Boh navždy uprednostňuje váš život.
 • Nech ti Boh žehná šťastnými narodeninami a veľmi prosperujúcou budúcnosťou.
 • Prajem nám spoločnú silnú budúcnosť ako Kristov bratia, ktorí sú schopní šíriť evanjelium po celom svete. Užite si narodeniny, drahá.
 • Moja narodeninová správa pre vás je čoskoro spoznať zbožného manžela, ktorý nielenže zodpovedá vašej spravodlivosti, ale aj vašej kráse a kreativite.
 • Všetko najlepšie, môj drahý brat / sestra v Kristovi. Nech sú nebeskí hostitelia nútení čakať ešte mnoho rokov na váš príchod.
 • Ste Božie dieťa a my sme iba správcovia, ktorí boli požehnaní, aby sa zúčastnili na vašej výchove. Všetko najlepšie, syn.
 • Každý okamih strávený s vami je ako žiť v Biblii! Všetko najlepšie k narodeninám jednému z najkrajších kresťanov, ktorých som potešený.
 • Len vďaka vašej prítomnosti sa všetci snažíme byť lepšími kresťanmi. Prijmite, prosím, toto úprimné prianie k narodeninám od mojej rodiny a mňa.

Nech vás svetlo Ježišovo svieti v deň vašich narodenín.


 • Viem, že tento minulý rok nevyšiel tak, ako ste dúfali, ale pamätajte, že náš milujúci Otec, Ježiš Kristus, si je vedomý vašich bojov a určite príde na záchranu v pravý čas.
 • Viem, že vaša rodina tu nie je, takže tento rok sa oslavy narodenín konajú v mojom dome. My, vaši bratia a sestry v Kristovi, sme všetci radi, že s vami môžeme stráviť tento špeciálny deň a želám vám veľa ďalších!
 • Oslavte svoj veľký deň s vedomím, že neexistuje zariadenie, ktoré by bezbožní mohli vymyslieť, a ktoré vás donúti opustiť nášho Otca v nebi alebo vzdať sa jeho úžasnej lásky k vám.
 • Majte skutočne požehnané narodeniny. Nech vo vašom srdci prebýva vždy radosť Pána.
 • Ako váš život vernosti pokračuje, očakávam, že jedného dňa uvidím Božie zázraky na dosah ruky. Máš čarovné a blahoslavené narodeniny, drahý brat.
 • Charizmu ste vložili do „charizmatického“ a kostol do „cirkvi“! Som skutočne vďačný Najvyššiemu Bohu, že vás mám ako priateľa.
 • Nech sú vaše dni a správanie naďalej svätým odrazom pozemských životov našich duchovných predkov.
 • V tento deň tvojich narodenín budeme oslavovať Boha oslavami tvojho života! Uži si svoj deň.
 • K týmto vašim medzníkovým narodeninám vám môže Ježiš Kristus žehnať veľkým množstvom materiálneho bohatstva a zároveň vám umožňuje zachovať si duchovnú myseľ.
 • Plánujeme s vami osláviť vaše narodeniny odteraz po celú večnosť spolu v nebi.
 • Ďakujeme, že ste nám všetkým ukázali, čo to znamená byť sebaobetovaním. Ďakujeme Bohu za to, že vás priviedol na svet, a dúfame, že vám žehná šťastným a starým vekom.
 • Pri pohľade späť na deň, v ktorom ste sa narodili, sa zdá, že sa naplnilo proroctvo. Všetko najlepšie k narodeninám a nech vás Boh bude aj naďalej rásť vo výnimočnú ľudskú bytosť!
 • Ste jedným z vyvolených na Zemi a ako starnete, tiež dúfam, že v Kristovi vyrastiete odolnejšie a efektívnejšie.
 • Ste typ človeka, ktorý priťahuje iných do kostola, starých aj mladých! Všetko najlepšie, drahocenné.