• v kancelárii sa uvádzajú narodeniny
  • Citát o kráse od známeho modelu Imana.